Legal | NL | Cookiebeleid & AVG / GDPR

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, ook bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR). Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Wat is er veranderd?
  • Privacywetgeving per land/lidstaat vervalt en Europese privacywetgeving is actief geworden
  • Privacyrechten zijn versterkt en uitgebreid
  • Bedrijven en organisaties dragen meer verantwoordelijkheden
De AVG/GDPR is bedoeld om Europese burgers meer zekerheid te geven over de veilige opslag van hun persoonsgegevens en de bedrijven die dergelijke gegevens verzamelen, dienen aan strikte eisen te voldoen. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt in de rolverdeling tussen degene die persoonsgegevens verzamelt en derden die toegang hebben tot de data. Ongeoorloofde uitwisseling van persoonsgegevens wordt daarmee voorkomen en het maatschappelijk belang van privacy wordt centraal gesteld. 
Meer informatie over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en General Data Protection Regulation (GDPR) vind je op de website  Autoriteit Persoonsgegevens

Cookiebot

Er zijn verschillende mogelijkheden om een website ver voorzien van een cookiebelding. De standaard WordPress plugins die enkel een melding geven zijn echter niet goed genoeg.

Een Cookiebot dient, na accepteren pas tags te laden. Wanneer de cookies niet worden geaccepteerd dan mogen de tags niet worden geladen in de website.

Wij gebruiken hiervoor de tool van Cookiebot.

MELD JE AAN VIA DEZE LINK

Nog hulp nodig? Neem contact op Neem contact op